สมาคมขอขอบคุณ...บริษัท มิตรเจริญเคเบิลเวอร์คส์ จำกัด

    สมาคมขอขอบคุณ...บริษัท มิตรเจริญเคเบิลเวอร์คส์ จำกัด ได้มอบเครื่องเชื่อม
    ไฟฟ้าระบบอินเวอร์เตอร์ ยี่ห้อ Longwell รุ่น MMA215 จำนวน 1 เครื่อง
    โดยได้ทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องเป็ นเวลานาน 4 ชั่วโมงเพื่อให้สมาคมไว้
    ใช้ในกิจการต่อไป
 
    สมาคมการเชื่อมโลหะแห่งประเทศไทย (TWS)ได้เป็นเจ้าภาพ
    จัดการประชุมAsian Welding Federation (AWF) ครั้งที่ 18

    สมาคมการเชื่อมโลหะแห่งประเทศไทย (TWS) ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 
    Asian Welding Federation (AWF) ครั้งที่ 18 ณ ไบเทค กรุงเทพฯ-บางนา 
    ในระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมาซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 
    ประเทศสมาชิกเป็นจำนวนมาก สมาคมใคร่ขอขอบคุณบริษัทดังต่อไปนี้ที่ให้การ
    สนับสนุนในการประชุม AWF จนสำเร็จไปได้ด้วยดี
 
 
    .....ขอขอบคุณ.....
    1. บริษัท รี๊ด เทรดเด็กซ์ จำกัด 
    2. บริษัท เอส เค เอ็นดีที แอนด์ อินสเป็คชั่น จำกัด 
    3. บริษัท ไทย-โกเบ เวลดิ้ง จำกัด 
    4. บริษัท แอล พี เอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
 
 
 
      Training Course 2556
         Training Course Program 2556
       + information
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมสมาคม 1
 
กิจกรรมสมาคม 2
 
กิจกรรมสมาคม 3
 
กิจกรรมสมาคม 4
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Home  |  About us  | Member Application Form  |  News & Event Update  |  Training Course  |  Ordinary  Certification  |  Cooperationions  |  Contact

 
The Thai Welding & Inspection Association (TWS)
33/69 ซอยนวมินทร์ 141 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ 
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
 
Tel : 0 2944 1868 
Fax : 0 2951 2520, 0 2944 3925 
Email : tws_weld@truemail.co.th
          tws_wi@hotmail.com
 
© 2012 The Thai Welding & Inspection Association (TWS) All Rights reserved.