welding society
 
 
 
 
 
การเลือกใช้ลวดเชื่อมตามมาตรฐาน AWS
 
 
 
บทนำ :
 
ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่กาลังดำเนินการก่อสร้าง หรือของเดิมที่มีอยู่ อธิเช่น โรงกลั่นน้ามัน โรงไฟฟ้าพลังความร้อน ปิโตรเคมี ท่อส่งก๊าซ ท่อส่งน้ำมัน ถึงและอุปกรณ์เกี่ยวกับความดัน มากกว่า 80% ใช้มาตรฐานอเมริกันเป็นหลัก เช่น ASME, API, AWS อุตสาหกรรมทุกชนิดต้องมีงานเชื่อมเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในงานก่อสร้างหรือซ่อมบำรุง

ปัญหาการเลือกใช้ลวดเชื่อมมักเกิดคาถามและความลังเลในการตัดสินใจเลือกใช้อยู่เสมอๆ ทั้งนี้เพราะกลัวไม่ปลอดภัยต่อการใช้งาน กรณีนี้หากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกใช้ลวดเชื่อมไม่ว่าจะเป็นงานใหม่หรืองานซ่อมบารุง มีความเข้าใจถึงข้อกาหนดการเลือกใช้ลวดเชื่อมตามมาตรฐาน AWS/ASME แล้ว จะทำให้สามารถเลือกใช้ได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้รวมถึงงานซ่อมบารุงที่มีอายุการใช้งานมานับ 10 ปี ยังสามารถเลือกใช้ลวดเชื่อม Design ใหม่ๆ ทดแทนได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ การ Comparison ลวดเชื่อม AWS ไปยัง JIS DIN หรือมาตรฐาน ISO ทำได้ง่ายขึ้น โดยอาศัยข้อกำหนดของมาตรฐาน AWS/ASME
 
หลักสูตรการอบรมหลักสูตรนี้ ผู้เข้าอบรมจาเป็นต้องเรียนรู้ Material Specification ของมาตรฐาน ASTM/ASME เพื่อเป็นแม่บทในการเลือกใช้ลวดเชื่อม โดยจะใช้ Materials ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยมาศึกษา ผู้เข้าอบรมสามารถนาความรู้ที่ได้ไป Comparison Material กับมาตรฐานอื่นได้
 
การเลือกใช้ลวดเชื่อมตามมาตรฐาน AWS :
 
1. Materials
    - Material Specification according to ASTM and other standard
    - Specification of ferrous and non-ferrous materials
    - Materials grouping (P-No.)
    - Mechanical properties and chemical composition of materials
    - Cross comparison of material between ASTM and other
       standard
 
2. Filler metals
    - Specification of filler materials
    - Mechanical properties and chemical composition of filler
      materials
    - F-No and A-No of Welding materials
    - Selection of filler materials for carbon steels, low alloy steels,
       stainless steels, nickel base alloys, aluminum alloys and
       dissimilar metal joints

3. Welding Process
    - Joint design according to ASME Code
    - Joint design according to ANSI B 16.25
 
วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญทางด้านงานเชื่อม
 
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม :
 
วิศวกรงานเชื่อม,ผู้ตรวจสอบงานเชื่อม,หัวหน้าช่างเชื่อม,ฝ่ายซ่อมบารุงรักษาที่เกี่ยวข้องกับงานเชื่อม,ผู้ประกอบการธุรกิจค้าขายลวดเชื่อม,บุคคลที่สนใจทั่วไป
 
วัตถุประสงค์ :
 
เพื่อเรียนรู้หลักการเลือกใช้ลวดเชื่อมตามข้อกำหนดของมาตรฐาน AWS/ASME ให้ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมที่อ้างอิงถึงมาตรฐาน AWS/ASME
 
ประโยชน์ที่ได้รับเกี่ยวกับ :
 
1.รู้ข้อกำหนดของการเลือกใช้ลวดเชื่อมได้อย่างถูกต้อง
2.รู้คุณสมบัติของลวดเชื่อม สำหรับเชื่อม Materials Carbon Steel, Low-Alloy
   Steel, High-Alloy Steel, Ni-Base Alloy, Al-Alloy (สำหรับ Process
   SMAW, GTAW, GMAW)
3.เลือกลวดเชื่อมสำหรับ งานซ่อมบำรุง Materials ตามข้อ 2 ได้
4.สามารถแยกแยะชนิดของ Materials จาก Specification No. ของ
   ASTM/ASME ได้อย่างถูกต้อง
5.สามารถอ่านค่าธาตุส่วนผสมหลักของวัสดุได้ โดยเฉพาะการแบ่งเกรด Materials
   Low-Alloy Steel
6.สามารถเลือกใช้ลวดเชื่อมใช้กับวัสดุที่ไม่รู้ Specification No. ได้อย่างถูกต้อง
   (Carbon Steel, Low-Alloy Steel, High-Alloy Steel)
7.รู้ข้อกำหนดของการเลือกใช้ลวดเชื่อมสาหรับ Dissimilar Materials
8.การคำนวณหาปริมาณการใช้ลวดเชื่อม
 
ระยะเวลาในการอบรม : 3 วัน
อบรม วันพฤหัสบดี วันศุกร์ และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
 
ค่าลงทะเบียน :
 
ติดต่อสอบถามได้ที่ สมาคมการเชื่อมโลหะและการตรวจสอบแห่งประเทศไทย
 
สั่งจ่ายเช็ค : สมาคมการเชื่อมโลหะและการตรวจสอบแห่งประเทศไทย
หมายเลขภาษี : 099 3 000 18386 0
 
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
 
ติดต่อ : คุณศิรินภา ท้าวสมวงค์
โทร : 02-9441868, Fax : 02-9443925
ติดต่อ : คุณสุพัตตา พฤทธิ์ธนาศักดิ์
โทร : 081-3107164, 086-8419559, 095-5052244
 
 
 
 
 
 

 
เครื่องเชื่อม,ลวดเชื่อม
และอุปกรณ์การเชื่อม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริการทดสอบ
และอุปกรณ์ทดสอบ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เครื่องมือและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมงานระบบ Piping/ Boilers/ Pressure Vessel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับสมาคม  |  ข่าวใหม่ล่าสุด  |  หลักสูตรอบรม  |  ทะเบียนรับรอง  |  ด้านต่างประเทศ  |  ความร่วมมือ  |  ติดต่อสมาคม

 
สมาคมการเชื่อมโลหะและการตรวจสอบแห่งประเทศไทย
33/69 ซอยนวมินทร์ 141  ถ.นวมินทร์  แขวงนวลจันทร์  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ 10230
 
Mobile: 086-8419559, 095-5052244
\Email : supatta_tws@hotmail.com 
 
© 2012 The Thai Welding & Inspection Association (TWS) All Rights reserved.