welding society
 
 
 
 
 
 
 TWS รับบริการจัดทำ WPS, PQR 
 รับรองผลตามมาตรฐาน ถูกต้องตามข้อกำหนดของ code 100%
 
การทำ WPS, PQR อย่างถูกต้อง!!...เป็นสิ่งสำคัญ
ในการรับรองความปลอดภัยของรอยต่องานเชื่อมในผลิตภัณฑ์
ที่สากลทั่วโลกยอมรับและให้ความเชื่อมั่น 
  
         การออกแบบรอยต่อ, การเตรียมงานเชื่อม เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำตามมาตรฐานสากล    เพื่อความปลอดภัยจากการใช้งานและเป็นที่ยอมรับ Welding Procedure Specification (WPS), Procedure Qualification Record
(PQR)เป็นเอกสารสำคัญส่วนหนึ่งในการควบคุมและประกันคุณภาพงานเชื่อมการ
เตรียมเอกสารดังกล่าวจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ในการควบคุมและทำงาน
เชื่อมให้มีคุณภาพ
         เนื่องจากในปัจจุบันยังมีผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญน้อยมาก ดังนั้นเอกสาร
ที่จัดทำมีความผิดพลาดและไม่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล  ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบัน ดังนั้นสมาคมการเชื่อมโลหะและการตรวจสอบแห่งประเทศไทย(TWS)   จึงได้เปิดรับบริการจัดทำ WPS,PQR โดยรับรองผลตามาตรฐานสากลและถูกต้อง
ตามข้อกำหนดของ Code 100%  ซึ่งสมาคมได้เริ่มเปิดให้บริการ ละมีกลุ่มลูกค้า
ที่ได้รับบริการจัดทำ WPS,PQR จากสมาคมดังรายนามบริษัทต่อไปนี้ :-
 
1.  บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) (ทำตาม D1.1 & ASME Standard)
2.  บริษัท ไทยฟิน จำกัด             (ทำตาม D1.1 & ASME Standard)
3.  บริษัท โตเซน อินดัสเตรียล จำกัด  (ทำตาม ASME Standard)
4.  บริษัท เนาวรัตน์ พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) (ทำตาม AWS D1.1)
5.  BLCP Power Limited
6.   บริษัท แบพเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
7.  บริษัท แหลมฉบังคลีนนิ่งเซอร์วิส จำกัด
8.  บริษัท แอลซีบี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
9.  EMAS ENERGY SERVICES (THAILAND) LIMITED
10. บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
11. บริษัท พีเคที จำกัด
12. บริษัท ชาญนคร วิศวกรรม จำกัด (ตามมาตรฐานออสเตรเลีย)
13. บริษัท ธวัช เทคโนโลยี ซิสเต็ม จำกัด
14. บริษัท วัฒนบราเดอร์ จำกัด
15. K.T.P. Industries Ltd. Part
16. บริษัท ไทแทน เครน จำกัด  (ตามมาตรฐาน AWS D1.14)
17. Samsung C&T-ITD Jointventure(PQRงานเชื่อม Anode ใต้น้ำ)
18. บริษัท ประจงกิจการช่าง จำกัด
19. SP Master Engineering Co.,Ltd.
20. S.P.B Engineering Co.,Ltd.  (ลำพูน)
21. Siam Steel Gratsing Co.,Ltd.  
22. Air Liquide (Thailand) Co.,Ltd.
23. บริษัท เอ เพาเวอร์ เคนเซทซึ จำกัด
24. บริืษัท อิโนเว เอ็นจิเนียริ่ง อินดัสตรี จำกัด (ตามมาตรฐาน AWS D1.5)
25. บริษัท เอสเอ็มคอนโทรลวาล์ว จำกัด
26. บริษัท ทีเร็กซ์ สตีล จำกัด (T-Rex Steel Co.,Ltd.)
27. บริษัท จรูญรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (สาขาที่ 00001) 
28. บริษัท อัลลายด์เทค (ประเทศไทย) จำกัด
29. บริษัท ส.ไทยสร้าง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
30. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (Defence Technology Institute)
31. บริษัท โกชู โคซัน จำกัด
32. บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
33. บริษัท พร้อม โซลูชั่น ซัพพลาย จำกัด (Prompt Solution Co.,Ltd)
34. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปภาดา วิศวกรรม (Papada Engineering Partnership)
35. บริษัท วิศวกรรมและการโยธา สยามเทคนิค กรุ๊ป จำกัด
36. บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด
37. Kovit Tank Partnership  (ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกวิทถังเหล็ก)
38. Fuji Tusco Corrugate Co.,Ltd.
39. Siam Telecom CTX Co.,Ltd.
40. Petro Coating & Tructure Co.,Ltd
41. Know-How Transfer Company Limited. (ตามมาตรฐาน ISO)
42. The Siam Refractory Industry Co.,Ltd.(SRIC)  บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด
43. MNK Lohapan Co.,Ltd  บริษัท เอ็ม.เอ็น.เค.โลหะภัณพ์ จำกัด
44. Prolog Titanium Corporation Co.,Ltd  บริษัท โปรลอก ไทเทเนียม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มาตรฐาน ISO)
45. JHM Controls & Engineering Co.,Ltd
46. Abpon Co.,Ltd.   บริษัท แอบปอน จำกัด
47. PCN Tech  Co.,Ltd.   บริษัท พี.ซี.เอ็น เทค จำกัด
48. Poonthaveesup Manufacturing Co.,Ltd   บริษัท พูลทวีทรัพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกด
49. HDMC (Thailand) Limited. (Harley-Davidson)
50. Rungrot Supply (Sahamotor) Limited Partnership  หจก.รุ่งโรจน์ซัพพลาย(สหมอเตอร์)

 

 
*************************** 
   สมาคมบริการจัดทำ WPS PQR ถูกต้องตามข้อกำหนดของ Code 100%
และให้คำปรึกษาทุกขั้นตอน  โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เรื่อง Code และ
มาตรฐาน  ซึ่งอบรมกับผู้เชี่ยวชาญของ ASME โดยตรง
สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณสุพัตตา โทร.086-8419559, 095-5052244 
 
...สมาคมพร้อมก้าวไปกับคุณ...
ด้วยมาตรฐาน คุณภาพ และความมั่นใจ!! 
 
NON-DESTRUCTIVE TESTS        DESTRUCTIVE TESTS        SPECIFICATIONS
  Visual Inspection (VT)                    Tensile Tests                            AWS D1.1, D1.5 Code  
  Radiographic Test (RT)                   Bend Tests                               AWS D1.14 Code 
  Liquide Penetrant (PT)                    Hardness Tests                        ASME
 for Boiler & Pressure 
  Ultrasonic Test (UT)                        Macro Test                               Vessel Code
  Magnatic Particle Test (MT)            Impact Tests                           API Standard   
                                                          Nick Break Tests                      AS Standard
                                                                                                           AWS D1.5
                                                                                                           ISO Standard
                                                                                                          etc.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เครื่องเชื่อม,ลวดเชื่อม
และอุปกรณ์การเชื่อม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริการทดสอบ
และอุปกรณ์ทดสอบ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เครื่องมือและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมงานระบบ Piping/ Boilers/ Pressure Vessel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับสมาคม  |  ข่าวใหม่ล่าสุด  |  หลักสูตรอบรม  |  ทะเบียนรับรอง  |  ด้านต่างประเทศ  |  ความร่วมมือ  |  ติดต่อสมาคม

 
สมาคมการเชื่อมโลหะและการตรวจสอบแห่งประเทศไทย
33/69 ซอยนวมินทร์ 141  ถ.นวมินทร์  แขวงนวลจันทร์  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ 10230
 
Mobile: 086-8419559, 095-5052244
\Email : supatta_tws@hotmail.com 
 
© 2012 The Thai Welding & Inspection Association (TWS) All Rights reserved.